amblypia in Nepal optometry education

भिजन थेरापी (Vision Therapy) र अल्छी आँखाको उपचार

भिजन थेरापी (Vision Therapy) मार्फत अल्छी आँखाको उपचार कसरी गर्न सकन्छि ? लेखकःरिङ्कल सुवाल (दृष्टि विशेषज्ञ— बाल आँखा नाक, कान घांटी अस्पताल एवं पुनस्थापना सेवा, लोकन्थली, भक्तपुर, )हिरा नाथ दाहाल (दृष्टि विशेषज्ञ— बी. पी. लायन्स नेत्र अध्ययन केन्द्र, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, महाराजगंज, काठमाडौँ) आँखाको विभिन्न समस्याहरूमध्ये अल्छी आँखा पनि एक हो । आँखामा कुनै पनि […]

Continue Reading